ANGELICKPICTURE
Loading...

jag får gå loss på vad jag vill utan att han ifrågasätter. utan att han tycker att det jag gör är skevt. jag får samla mig, jag får vara tyst. jag får vara jag.